РОЛЬ ПРАВОВОГО ВИХОВАННЯ МАЙБУТНЬОГО СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2015-11-24
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди, Видавництво «Мітра»
Анотація
Обгрунтовано роль правового виховання майбутнього соціального педагога. Обоснована роль правового воспитания будущего социального педагога.
Опис
Ключові слова
соціальна педагогіка, правове виховання, професійна підготовка, правова активність, студенти, социальная педагогика, правовое воспитание, профессиональная подготовка, правовая активность, студенты, social pedagogy, legal education, professional training, legal activity, students
Цитування
Подберезський М. К. Роль правового виховання майбутнього соціального педагога / М. К. Подберезський // Підготовка соціального педагога на засадах : матеріали наук.-практ. конф., 24 листоп. 2015 р. : тези доп. / МОН України, Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди, Навч.-наук. ін-т педагогіки та психології ; за ред. М. П. Васильєвої. – Харків : ХНПУ, 2015. – С. 20–21.