Методичні рекомендації до практичних робіт з Географії грунтів для студентів географічних спеціальностей

Немає доступних мініатюр
Дата
2014
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
У посібнику викладені основні питання розповсюдження географії ґрунтів та зміст завдань для практичних робіт з курсу “Географія ґрунтів”. Визначення поняття грунтів, значення грунтів для інших областей діяльності людського суспільства. Класифікація і характеристика грунтів. В пособии изложены основные вопросы распространения географии почв и содержание задач для практических работ по курсу "География почв". Определение понятия почв, значение почв для других областей деятельности человеческого общества. Классификация и характеристика почв. The manual outlines the main issues of the geography of soils and the content of tasks for practical work on the course "Geography of soils." The definition of the concept of soils, the significance of soils for other areas of human society. Classification and characterization of soils.
Опис
Ключові слова
географія грунтів, класифікація грунтів, грунтоутворення, характеристика грунтів, география почв, классификация почв, почвообразование, характеристика почв, geography of soils, soil classification, soil formation, soil characteristics
Цитування
Білокопитова В. С. Методичні рекомендації до практичних робіт з географії ґрунтів : для студентів географічних спеціальностей / В. С. Білокопитова ; Харк. нац. ун-т імені Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2014. – 60 с.