Внесок українських сходознавців у дослідження історії турецько-курдських відносин

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024-03-29
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Проблеми регіональних конфліктів є нагальним питанням у міжнародних відносинах. Турецько-курдські стосунки є довготривалими і час від часу відбуваються нові виклики та загострюються існуючи відносини. Цими питаннями займаються дослідники, сходознавці по всьому світу. В тому числі до них можна додати і наших, українських дослідників. Робота має на меті показати внесок вітчизняних досліджень в широке коло питань турецько-курдських відносин. Problems of regional conflicts are an urgent issue in international relations. Turkish-Kurdish relations are long-standing and from time to time new challenges arise and existing relations become strained. Researchers, Orientalists all over the world deal with these questions. Among them, we can add our Ukrainian researchers. The work aims to show the contribution of domestic research to a wide range of issues of Turkish-Kurdish relations.
Опис
Ключові слова
Туреччина, Курдистан, українські сходознавці, міжнародні відносини, аспірантські роботи, Turkey, Kurdistan, Ukrainian Orientalists, international relations, postgraduate works
Цитування
Новіков І. А. Внесок українських сходознавців у дослідження історії турецько-курдських відносин / І. А. Новіков // Науково-освітянська еліта та формування інтелектуального потенціалу української нації : матеріали ІІ Всеукр. наук. конф., присвяч. пам’яті д-ра іст. наук, проф. В. Я. Білоцерківського, Харків, 29 берез. 2024 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; за заг. ред. О. С. Гончарової]. – Харків, 2024. – С. 281–285.