Факультет фізичного виховання і спорту: історія та сучасні реалії

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний університет радіоелектроніки, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті викладено погляди на історію та сучасні реалії факультету фізичного виховання і спорту. На факультеті зміст підготовки фахівців відповідає державним вимогам, потребам ринку праці та розвитку особистості, оскільки підготовка здійснюється за затвердженими освітньо-професійними програмами, спрямована на формування професійної й загальної культури випускників і ґрунтується на гуманістичних засадах. Студенти факультету фізичного виховання і спорту неодноразово ставали чемпіонами і призерами Світу, Європи та України. В статье представлены взгляды на историю и современные реалии факультета физического воспитания и спорта. На факультете содержание подготовки специалистов отвечает государственным требованиям, потребностям рынка труда и развитию личности, поскольку подготовка осуществляется по утвержденным образовательно-профессиональным программам, направлена ​​на формирование профессиональной и общей культуры выпускников и основывается на гуманистических началах. Студенты факультета физического воспитания и спорта неоднократно становились чемпионами и призерами Мира, Европы и Украины. The article presents views on the history and modern realities of the Faculty of Physical Education and Sports. The content of specialists' training at the faculty meets the state requirements, the labour market needs and the development of the personality, because the training is carried out according to the approved educational and professional programmes, it is directed to the formation of the professional and general culture of the graduates. The training is carried out on the basis of humanistic principles and aims at forming professional and common culture of the graduates. Students of the Faculty of Physical Education and Sport have repeatedly become champions and medalists of the World, Europe and Ukraine.
Опис
Ключові слова
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, факультет фізичного виховання і спорту, історія факультету, фізична культура, спорт, Харьковский национальный педагогический университет имени Г. С. Сковороды, факультет физического воспитания и спорта, история факультета, физическая культура, G. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University, Department of Physical Education and Sport, department history, physical training, sports
Цитування
Коробейнік В. А. Факультет фізичного виховання і спорту: історія та сучасні реалії / В. А. Коробейнік, Т. М. Кравчук // Новий колегіум. – 2019. – № 4 (98). – С. 117–121.