Методичні рекомендації до курсу “Географія населення” для студентів спеціальності 014.07 Середня освіта (Географія) всіх форм навчання

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-03-28
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Методичні рекомендації з курсу “Географія населення” для студентів всіх форм навчання призначені для студентів, що навчаються за спеціальністю 014.07 Середня освіта. Географія. Методичні рекомендації є складовою навчально-методичного комплексу для курсу «Географія населення», однієї з провідних дисциплін у професійній і практичній підготовці бакалаврів спеціальності 014.07 Середня освіта. Географія. У методичних рекомендаціях висвітлено основні теми курсу, завдання до практичних і семінарських занять, питання та завдання для самостійної роботи, джерела для вивчення курсу. Methodological recommendations from the course "Population Geography" for students of all forms of education are intended for students studying in the specialty 014.07 Secondary education. Geography. Methodological recommendations are a component of the educational and methodological complex for the course "Population Geography", one of the leading disciplines in the professional and practical training of bachelors in the specialty 014.07 Secondary education. Geography. The methodological recommendations highlight the main topics of the course, tasks for practical and seminar classes, questions and tasks for independent work, sources for studying the course.
Опис
Ключові слова
географія населення, методичні рекомендації, population geography, methodological recommendations
Цитування
Муромцева Ю. І. Методичні рекомендації до курсу “Географія населення” для студентів спеціальності 014.07 Середня освіта (Географія) всіх форм навчання / Ю. І. Муромцева ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – 51 с. : карти.