HR-технології в управлінні персоналом

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У роботі розглянуто інноваційні HR-технології організації, з’ясовано особливості використання сучасної моделі проактивного менеджменту, розроблена кваліметрична модель оцінки рівня реалізації HR-технологій, здійснено аналіз стану впровадження HR-технологій на підприємстві й на підставі отриманих результатів розроблено модель удосконалення цього аспекту в організації, яка передбачає реалізацію п’яти стратегій: Well-being, перепідготовки, супер команд, планування персоналу, формування причетності персоналу спираючись на цільовий, операційно-діяльнісний, мотиваційний підходи. The paper examines innovative HR technologies within the organization, elucidates the features of utilizing a contemporary proactive management model, develops a qualimetric model for assessing the level of HR technology implementation, conducts an analysis of the state of HR technology implementation in the enterprise, and based on the obtained results, formulates a model for improving this aspect in the organization. The model involves the implementation of five strategies: Well-being, retraining, super teams, workforce planning, and the formation of employee engagement, relying on target-oriented, operational-activity-based, and motivational approaches.
Опис
Ключові слова
менеджер, HR-технології, стратегії, модель проактивного менеджменту, кваліметрична модель, manager, HR technologies, strategies, proactive management model, qualimetric model
Цитування
Капусник О. В. HR-технології в управлінні персоналом : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 073 Менеджмент / О. В. Капусник ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. наук. основ упр. – Харків, 2024. – 61 с. : табл. + дод.
Колекції