Нескінченні враження : п’ята всеукраїнська школа бібліотечного журналіста

Немає доступних мініатюр
Дата
2017-04
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди, Наукова бібліотека
Анотація
В наш час стрімкого розвитку IT-технологій, коли бібліотеки боряться за кожного свого читача, який є часткою інформаційного суспільства, проект «Школа бібліотечного журналіста» навчає, як існувати, розвиватися, рекламувати себе та бути представленим у медіапросторі. У презентації представлені фотоспогади та враження учасника П’ятої всеукраїнського школи бібліотечного журналіста. В наше время стремительного развития IT-технологий, когда библиотеки борятся за каждого своего читателя, который является частью информационного общества, проект «Школа библиотечного журналиста» учит, как существовать, развиваться, рекламировать себя и быть представленным в медиапространстве. В презентации представлены фотовоспоминания и впечатления участника Пятой всеукраинского школы библиотечного журналиста. In the present time of the rapid development of IT-technologies, when libraries are struggling for every one of their readers who are part of the information society, the project "Library Journalist School" teaches how to exist, develop, advertise itself and be represented in the media space. The presentation presents photo-tutorials and impressions of the participant of the Fifth All-Ukrainian School Library Journalist.
Опис
Ключові слова
школа бібліотечного журналіста, бібліотечний журналіст, презентація, школа библиотечного журналиста, библиотечный журналист, презентация, school of a library journalist, a library journalist, presentation
Цитування
Нескінченні враження : п’ята всеукраїнська школа бібліотечного журналіста : презентація / уклад. С. С. Мажара ; Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди, наукова бібліотека. – Харків : ХНПУ, 2017. – 33 сл.
Колекції