Корелятивна залежність будови дзьоба птахів від трофічної спеціалізації та кормодобувного стереотипу

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-05-19
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Мета дослідження – з’ясувати особливості будови дзьоба досліджених тушок птахів різної трофічної спеціалізації та кормодобувного стереотипу. Для досягнення поставленої мети нами досліджено морфологічні й морфометричні показники та виявлені особливості будови дзьоба птахів і проаналізована корелятивна залежність будови дзьоба із трофікою та кормодобувним стереотипом. Результати дослідження дозволили констатувати, що дзьоби 5 видів птахів мають різні форми, міцність, функції та морфометричні показники. The purpose of the study is to find out the peculiarities of the structure of the beak of the investigated carcasses of birds of different trophic specialization and foraging stereotype. In order to achieve this goal, we investigated the morphological and morphometric indicators and revealed the peculiarities of the structure of the beak of birds and analyzed the correlative dependence of the structure of the beak with trophic and foraging stereotype. The results of the study made it possible to state that the beaks of 5 species of birds have different shapes, strength, functions and morphometric indicators.
Опис
Ключові слова
дзьоб птахів, трофічна спеціалізація, кормодобувний стереотип, морфологічні показники, морфометричні показники, корелятивна залежність, beaks of birds, trophic specialization, foraging stereotype, morphological indicators, morphometric indicators, correlative dependence
Цитування
Пономарьова Б. Корелятивна залежність будови дзьоба птахів від трофічної спеціалізації та кормодобувного стереотипу / Б. Пономарьова, Л. П. Харченко // Харківський природничий форум [Електронне видання] : V Міжнар. конф. молодих учених, Харків, 19–20 трав. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін.] ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук, І. А. Іонов, Д. В. Леонтьєв та ін.]. – Харків, 2022. – С. 184–185.