ЦИКЛОГРАМА НАКАЗІВ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Видавнича група «Основа»
Анотація
В статтях відображені циклограми наказів управління школою – рішення відповідного суб’єкта згідно з його повноваженнями, спрямоване на вирішення оперативних або організаційно-розпорядчих питань (розпорядчий акт) чи на регулювання суспільних відносин, містить норми права, має неперсоніфікований характер і розраховане на неодноразове застосування (нормативно-правовий акт). В статьях отражены циклограммы приказов управления школой – решение соответствующего субъекта в соответствии с его полномочиями, направленное на решение оперативных или организационно-распорядительных вопросов (распорядительный акт) или на регулирование общественных отношений, содержащий нормы права, имеет неперсонифицированный характер и рассчитан на неоднократное применение (нормативно-правовой акт). The articles reflect the sequence of orders of the school management – the decision of the relevant entity in accordance with its terms, aimed at solving operational or administrative issues (administrative act) or the regulation of social relations, containing the law, is impersonal in nature and is designed for repeated use (legal act).
Опис
Ключові слова
накази, циклограма, управління школою, приказы, циклограмма, управление школой, orders, cyclogram, school management
Цитування
Григораш В. В. Циклограма наказів / В. В. Григораш // Управління школою. – 2016. – № 19–21 (499–501), лип. – С. 76–95 ; № 22–24 (502–504), серп. – С. 46–92 ; № 25–27 (505–507), верес. – С. 73–94 ; № 28–30 (508–510), жовт. – С. 47–93.