Лексико-семантичний вимір мовної картини світу

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2009
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди; ТОВ «Видавнича група “Основа”»
Анотація
У монографії розглядаються деякі теоретичні питання мовної картини світу взагалі (сутність, структура, рівні, національна й індивідуальна своєрідність) і явища лінгвального рівня у їх співвіднесенні з ментальним превербальним і концептуальним (поняттєвим) рівнями. Для аспірантів, докторантів, викладачів та студентів вищих навчальних закладів. The monograph deals with some theoretical issues of the linguistic picture of the world in general (the essence, structure, levels, national and individual peculiarity) and the phenomena of the linguistic level in their correlation with the mental preverbal and conceptual levels. For postgraduate students, doctoral students, teachers and students of higher educational institutions.
Опис
Ключові слова
українська мова, лексика, семантика, мовна картина світу, монографія, Ukrainian language, vocabulary, semantics, linguistic picture of the world, monograph
Цитування
Лисиченко Л. А. Лексико-семантичний вимір мовної картини світу : [монографія] / Л. А. Лисиченко ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : Основа, 2009. – 191 с.