СОЦІАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ ПІДЛІТКІВ ЕТНОПЕДАГОГІЧНИМИ ЗАСОБАМИ У ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

dc.contributor.authorАртюшенко, В. В.
dc.contributor.authorЄсіна, Н. О.
dc.date.accessioned2023-10-05T11:04:46Z
dc.date.available2023-10-05T11:04:46Z
dc.date.issued2020-05-14
dc.description.abstractУ публікації розглянуто соціальне виховання підлітків етнопедагогічними засобами у закладах загальної середньої освіти. Серед численних засобів формування соціального виховання підлітків надзвичайно велика роль належить етнопедагогічним, які мають генетичний зв’язок з надбанням наших предків і виступають як специфічна форма пізнання, праці, спілкування та мистецтва. До них відносяться казки, прислів'я, приказки, рідна мова, усна народна творчість (фольклор), національна міфологія і символіка, народне мистецтво, національні традиції, звичаї й обряди, народні ігри й іграшки тощо. Зазначено, що роль етнопедагогічних засобів у соціальному вихованні підлітків у закладах загальної середньої освіти поступово зростає і спонукає до використання їх у соціально-педагогічній практиці. Вони морально орієнтують особистість, допомагають регулювати поведінку людини в певній життєвій ситуації. The publication examines the social education of teenagers using ethno-pedagogical means in institutions of general secondary education. Among the numerous means of forming the social education of adolescents, an extremely large role belongs to ethno-pedagogical ones, which have a genetic connection with the heritage of our ancestors and act as a specific form of knowledge, work, communication and art. These include fairy tales, proverbs, sayings, native language, oral folk art (folklore), national mythology and symbolism, folk art, national traditions, customs and rites, folk games and toys etc. It is noted that the role of ethno-pedagogical tools in the social education of teenagers in general secondary education institutions is gradually increasing and encourages their use in socio-pedagogical practice. They are morally oriented personality, help to regulate a person's behavior in a certain life situation.
dc.identifier.citationАртюшенко В. В. Соціальне виховання підлітків етнопедагогічними засобами у закладах загальної середньої освіти / В. В. Артюшенко, Н. О. Єсіна // Наука та освіта в дослідженнях молодих учених [Електронне видання] : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. для студ., аспірантів, докторантів, молодих учених, Харків, 14 трав. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2020. – С. 8–10.
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/12661
dc.language.isouk
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
dc.subjectсоціальне виховання
dc.subjectетнопедагогіка
dc.subjectдіти підліткового віку
dc.subjectзаклади загальної середньої освіти
dc.subjectстудентські роботи
dc.subjectsocial education
dc.subjectethnopedagogy
dc.subjectadolescent children
dc.subjectinstitutions of general secondary education
dc.subjectstudent works
dc.titleСОЦІАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ ПІДЛІТКІВ ЕТНОПЕДАГОГІЧНИМИ ЗАСОБАМИ У ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
dc.title.alternativeSOCIAL EDUCATION OF ADOLESCENTS BY ETHNO-EDUCATION MEASURES IN INSTITUTIONS OF GENERAL SECONDARY EDUCATION
dc.typeConference proceedings
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
Артюшенко В.В. Соціальне виховання підлітків етнопедагогічними засобами.pdf
Розмір:
11.61 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: