ОБІЗНАНІСТЬ ЩОДО ВПЛИВУ НА СОН

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-09-23
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Усвідомлення особливостей гормональної регуляції сну і неспання є важливим для здоров'я людини. Функціональна активність шишкоподібного тіла зростає з настанням ночі і досягає максимуму опівночі. Однією з важливих функцій гормону шишкоподібної залози мелатоніну є захист організму від вільних радикалів, контроль настрою та поведінки людини. Виявлено, що значна частина респондентів мало усвідомлює роль ефективних факторів сну, в тому числі гормональних. На практиці в житті значної частини учасників опитування присутні фактори, які спричиняють поганий сон та недосипання. Awareness of the peculiarities of hormonal regulation of sleep and wakefulness is important for human health. The functional activity of the pineal body increases with the onset of night and reaches its maximum at midnight. One of the important functions of the hormone of the pineal gland, melatonin, is to protect the body from free radicals, control mood and human behavior. It was found that a significant part of respondents have low awareness of the role of effective sleep factors, including hormonal ones. In practice, in the lives of a large part of the survey participants, there are factors that cause poor sleep and lack of sleep.
Опис
Ключові слова
сон, гормональна регуляція сну, освітленість, добові ритми, sleep, hormonal regulation of sleep, illumination, circadian rhythms
Цитування
Неко Д. В. Обізнаність щодо впливу на сон / Д. В. Неко, В. П. Коц, С. М. Коц // Природнича наука й освіта: сучасний стан і перспективи розвитку : тези доп. IIІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 22-23 верес. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін.] ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук та ін.]. – Харків : [б. в.], 2022. – С. 109–111.