Сутність поняття «музична спадщина» у довідковій та науковій літературі

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-12-23
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті на основі аналізу довідкової та наукової літератури представлено підходи до визначення понять “музична спадщина”, “культурна спадщина”, систематизовано погляди педагогів, митців на дані дефініції. В статье на основе анализа справочной и научной литературы представлены подходы к определению понятий "музыкальное наследие", "культурное наследие", систематизированы взгляды педагогов, художников на данные дефиниции. In the article on the basis of analysis of the certificate and scientific literature it is presented going near determination of the concept “musical experience”, “cultural heritage”, systematic views of the teachers and other artist.
Опис
Ключові слова
музична спадщина, культурна спадщина, музична педагогіка, студентські роботи, музыкальное наследие, культурное наследие, музыкальная педагогика, студенческие работы, musical heritage, cultural heritage, musical pedagogy, student work
Цитування
Солонченко А. Р. Сутність поняття «музична спадщина» у довідковій та науковій літературі / А. Р. Солонченко, В. О. Гуріна // Час мистецької освіти. Теорія і методика виховання художньо-обдарованої особистості у закладах мистецької освіти : зб. ст. VІІ Всеукр. наук.-практ. конф., 17–18 жовт. 2019 р. : [у 2-х ч.] / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: В. В. Фомін (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2019. – Ч. 2. – С. 58–61.