АНАЛІЗ ЗМІСТУ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ ХІМІЇ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ КНР

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-03-16
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації наведено результати аналізу змісту підготовки вчителів хімії в закладах вищої освіти Китаю для подальшого порівняння із змістом підготовки відповідних українських фахівців. Зазначено, що наведені результати аналізу змісту підготовки вчителів хімії в закладах вищої освіти Китаю є корисними для розбудови вищої освіти в Україні, популяризації підготовки цих фахівців. Матеріал є цінним для подальшого порівняння із змістом підготовки відповідних українських фахівців. The publication presents the results of the analysis of the content of chemistry teacher training in Chinese higher education institutions for further comparison with the content of training of relevant Ukrainian specialists. It is noted that the results of the analysis of the content of chemistry teacher training in Chinese higher education institutions are useful for the development of higher education in Ukraine, the promotion of training of these specialists. The material is valuable for further comparison with the content of training of relevant Ukrainian specialists.
Опис
Ключові слова
підготовка вчителів, викладання хімії, заклади вищої освіти Китаю, teacher training, teaching chemistry, higher education institutions in China
Цитування
Хоу Ісюань. Аналіз змісту підготовки вчителя хімії в закладах вищої освіти КНР / Хоу Ісюань // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали VIІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 16–18 берез. 2023 р. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 1004–1006.