Мікрозелень як інструмент розвитку знань та кругозору школярів

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-05-18
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Представлена унікальна розробка – установка для вирощування мікрозелені. Установка дозволяє підвищити інтерес учнів до науки і техніки, а також розширити їхні знання з біології, хімії та фізики. A unique development is presented - an installation for growing microgreens. The installation allows to increase students' interest in science and technology, as well as to expand their knowledge of biology, chemistry and physics.
Опис
Ключові слова
вирощування мікрозелені, екологічне виховання школярів, cultivation of microgreens, ecological education of schoolchildren
Цитування
Клімов М. В. Мікрозелень як інструмент розвитку знань та кругозору школярів / М. В. Клімов, І. М. Журавльова // Наука та освіта в дослідженнях молодих учених [Електронне видання] : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф. для студ., аспірантів, докторантів, молод. учених, Харків, 18 трав. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін.] ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред) та ін.]. – Харків : [б. в.], 2023. – С. 119–120.