МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО СЕМІНАРСЬКО-ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З ДИСЦИПЛІНИ «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ І СОЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ»

dc.contributor.authorВасильєва, М. П.
dc.contributor.authorЄсіна, Н. О.
dc.contributor.authorРоманова, І. А.
dc.contributor.authorШеплякова, І. О.
dc.date.accessioned2023-09-18T11:32:50Z
dc.date.available2023-09-18T11:32:50Z
dc.date.issued2023
dc.description.abstractМетодичні рекомендації до семінарсько-практичних занять розроблені згідно з пограмою обов'язкової навчальної дисципліни "Актуальні проблеми соціальної роботи і соціальної педагогіки", складеної відповідно до рівня підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти, галузі знань 23 Соціальна робота, спеціальності 231 Соціальна робота. Мета вивчення навчальної дисципліни "Актуальні проблеми соціальної роботи і соціальної педагогіки" – формування і закріплення у майбутніх фахівців уявлення про сучасну соціальну роботу і соціальну педагогіку як наукові галузі, що розвиваються і мають практичне втілення в оновленій соціальній політиці, соціальній і соціально-педагогічній діяльності. Methodical recommendations for seminar-practical classes were developed according to the program of the compulsory educational discipline "Actual problems of social work and social pedagogy", compiled according to the level of training of specialists of the second (master's) level of higher education, field of knowledge 23 Social work, specialty 231 Social work . The purpose of studying the academic discipline "Actual problems of social work and social pedagogy" is to form and consolidate in future specialists the idea of modern social work and social pedagogy as scientific fields that are developing and have a practical embodiment in updated social policy, social and socio-pedagogical activities.
dc.identifier.citationМетодичні рекомендації до семінарсько-практичних занять з дисципліни "Актуальні проблеми соціальної роботи і соціальної педагогіки" : для здобувачів другого (магістер.) рівня вищ. освіти ф-ту соц. і поведінк. наук спец. 231 Соціальна робота / М. П. Васильєва, Н. О. Єсіна, І. А. Романова, І. О. Шеплякова ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – 45 с.
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/12477
dc.language.isouk
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
dc.subjectсоціальна робота
dc.subjectсоціальна педагогіка
dc.subjectсоціальна політика
dc.subjectсоціально-педагогічна діяльність
dc.subjectметодичні рекомендації
dc.subjectsocial work
dc.subjectsocial pedagogy
dc.subjectsocial policy
dc.subjectsocial-pedagogical activity
dc.subjectmethodical recommendations
dc.titleМЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО СЕМІНАРСЬКО-ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З ДИСЦИПЛІНИ «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ І СОЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ»
dc.title.alternativeMETHODOLOGICAL RECOMMENDATIONS FOR SEMINAR AND PRACTICAL CLASSES FROM THE DISCIPLINE "CURRENT SOCIAL PROBLEMS WORK AND SOCIAL PEDAGOGICS"
dc.typeLearning Object
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
Методичні рекомендації з АП СР і СП.pdf
Розмір:
437.11 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: