Визначення меж чутливості біоіндикаторів до дії стресору за різних температурних умов

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2011
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Наведено біологічне обґрунтування принципів визначення порогів чутливості гусениць-мурашів шовковичного шовкопряда до дії токсикантів. Експериментально визначені пороги чутливості біоіндикатора до дії фосфорорганічних інсектицидів. Основною вимогою проведення робіт щодо тестування за запропонованими методиками є забезпечення оптимальних для виду (тест-об’єкта) температурних умов. Приведено биологическое обоснование принципов определения порогов чувствительности гусениц-мурашей тутового шелкопряда к действию токсиканта. Экспериментально определены пороги чувствительности биоиндикатора к действию фосфорорганических инсектицидов. Основным условием проведения работ по биотестированию по предложенной нами методике является обеспечение оптимальных для вида (тест-объекта) температурных условий. A biological studying of the principles determining sensitivity of the limits of caterpillars silkworm to the action of toxicants. The limits of sensitivity of insects-bioindicators for organophosphorus insecticides are determined experimentally. The main requirement of the work on testing for the proposed methodology is to ensure of optimal temperature conditions to species (test object).
Опис
Ключові слова
біоіндикація, шовковичний шовкопряд, межі чутливості, температурний фактор, биоиндикация, тутовый шелкопряд, пороги чувствительности, температурный фактор, bioindication, silkworm, limits of sensitivity, temperature factor
Цитування
Визначення меж чутливості біоіндикаторів до дії стресору за різних температурних умов / О. З. Злотін, Т. Ю. Маркіна, О. А. Єгорова, О. С. Горецький, К. М. Маслодудова // Біологія та валеологія : зб наук. пр. – Харків : ХНПУ, 2011. – Вип. 13. – С. 128–140.