Права і свободи людини в контексті бюрократичної складової сутності держави

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2012-11-23
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», м. Харків
Анотація
Досліджена роль прав і свобод людини в контексті бюрократичної складової сутності держави. Исследована роль прав и свобод человека в контексте бюрократической составляющей сущности государства. The role of human rights and freedoms in the context of the bureaucratic component of the essence of the state is investigated.
Опис
Ключові слова
державно-правові дисципліни, міжнародне право, права людини, бюрократія, держава, государственно-правовые дисциплины, международное право, права человека, бюрократия, государство, state-legal disciplines, international law, human rights, bureaucracy, state
Цитування
Горбань В. І. Права і свободи людини в контексті бюрократичної складової сутності держави / В. І. Горбань, О. В. Горбань // Правові засади гарантування та захисту прав і свобод людини і громадянина : зб. наук. ст. та тез наук. повід. за матер. Міжнар. наук-практ. конф., Полтава, 23 листоп. 2012 р. / Нац. ун-т «Юрид. акад. України імені Я. Мудрого». – Харків : Точка, 2012. – Ч. 1. – С. 65–72.