ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ПОЧАТКОВОЇ ТА СПЕЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ ДО ПРОФЕСІНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ІНКЛЮЗИВНОМУ ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ ЗАСОБАМИ ДИСЦИПЛІНИ «ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА З МЕТОДИКОЮ НАВЧАННЯ» В УМОВАХ ВІЙСЬКОВОГО СТАНУ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто формування компетнентностей здоров’язбереження в процесі професійної підготовки майбутнього фахівця початкової та спеціальної освіти в організації освітнього процесу під час викладання навчальної дисципліни «Фізична культура з методикою навчання» під час роботи з дітьми з особливими освітніми потребами. The publication deals with the formation of health competencies in the process of professional training of future specialists in primary and special education in the organisation of the educational process in teaching the discipline "Physical Culture with Teaching Methods" when working with children with special educational needs.
Опис
Ключові слова
здоров’язбереження, фізична культура, підготовка майбутніх фахівців, діти з особливими освітніми потребами, health protection, physical culture, training of future specialists, children with special educational needs
Цитування
Козлов А. В. Підготовка майбутніх фахівців початкової та спеціальної освіти до професійної діяльності в інклюзивному освітньому просторі засобами дисципліни «Фізична культура з методикою навчання» в умовах військового стану / А. В. Козлов, Н. В. Науменко // Формування життєвої компетентності осіб з особливими освітніми потребами в системі позашкільної, спеціальної та інклюзивної освіти [Електронне видання] : зб. наук. пр. [за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф.] / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. Ю. Д. Бойчука]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 120–125.