Стан управління процесом оновлення культури в закладі загальної середньої освіти

dc.contributor.authorФірсова, Н. В.
dc.date.accessioned2021-06-14T08:30:06Z
dc.date.available2021-06-14T08:30:06Z
dc.date.issued2020-11-11
dc.description.abstractВ статті розглянуто організаційно-культурний підхід – один з найпопулярніших напрямків у вивченні організації, що являє собою важливий компонент, умову існування спільноти. У реальному житті культура організації, в тому числі й закладі загальної середньої освіти є полікультурним феноменом, тобто сумішшю різних типів культур. Культура організації розглядається в науці як певний психічний, спонтанний, творчий компонент життя організації, вона має піддаватись і піддається управлінню. В статье рассмотрен организационно-культурный подход – один из самых популярных направлений в изучении организации, который представляет собой важный компонент, условие существования сообщества. В реальной жизни культура организации, в том числе и заведении общего среднего образования является поликультурным феноменом, то есть смесью различных типов культур. Культура организации рассматривается в науке как определенный психический, спонтанный, творческий компонент жизни организации, она должна поддаваться и поддается управлению. The article deals with the organizational-cultural approach, one of the most popular directions in the study of an organization, which is an important component, a condition for the existence of a community. In real life, the culture of an organisation, including a general secondary education institution, is a multicultural phenomenon, i.e. a mixture of different types of cultures. Organisational culture is considered in science as a certain mental, spontaneous, creative component of organisational life, it must and does lend itself to management.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.citationФірсова Н. В. Стан управління процесом оновлення культури в закладі загальної середньої освіти / Н. В. Фірсова // Інновації в управлінні закладами освіти: теорія та практика : матеріали студ. наук-практ. конф., Харків,11 листоп. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. Р. І. Черновол-Ткаченко, О. І. Мармази, О. Є. Гречаник]. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 84–86.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.urihttp://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5414
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Мітраuk_UA.UTF-8
dc.subjectкультура управлінняuk_UA.UTF-8
dc.subjectоновленняuk_UA.UTF-8
dc.subjectзаклади загальної середньої освітиuk_UA.UTF-8
dc.subjectкультура управленияuk_UA.UTF-8
dc.subjectобновленияuk_UA.UTF-8
dc.subjectучреждения общего среднего образованияuk_UA.UTF-8
dc.subjectmanagement cultureuk_UA.UTF-8
dc.subjectupgradesuk_UA.UTF-8
dc.subjectgeneral secondary education institutionsuk_UA.UTF-8
dc.titleСтан управління процесом оновлення культури в закладі загальної середньої освітиuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeСостояние управления процессом обновления культуры в учреждении общего среднего образованияuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeState of management of the process of cultural renewal in the institution of general secondary educationuk_UA.UTF-8
dc.typeConference proceedingsuk_UA.UTF-8
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
Фірсова Н. В. .pdf
Розмір:
771.55 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: