ПРИВАТНІ ВІЙСЬКОВІ КОМПАНІ ЯК ІНСТРУМЕНТ АГРЕСИВНИХ РЕЖИМІВ ДЛЯ ДЕСТАБІЛІЗАЦІЇ РЕГІОНАЛЬНОГО ТА СВІТОВОГО ПОРЯДКУ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024-04-19
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Державний біотехнологічний університет
Анотація
У публікації проаналізовано проблематику приватних військових компаній. Використання найманців відзначається давньою історією військової традиції, але сучасні приватні військові компанії (далі ПВК) представляють собою значно складніше та контроверсійніше явище. За кілька останніх десятиліть ПВК стали топовою темою суспільно-політичного дискурсу, а їх вплив на національну і світову безпеку визнано предметом підвищеної уваги політиків, військових і науковців. В умовах сучасної розбалансованості світового порядку та посилення військово-політичної напруги, РФ, як і інші агресивні режими, продовжуватимуть нарощувати корпуси найманців для своїх ПВК (значною мірою за рахунок країн третього та четвертого світу), для підтримки власних армій та дестабілізації ситуації у світі. Відтак, перед національними урядами і глобальним співтовариством постає необхідність враховувати ці ризики при затвердженні стратегій безпекової політики. This publication analyses the issue of private military companies. The use of mercenaries is a long-standing part of the military tradition, but modern private military companies (PMCs) are a much more complex and controversial phenomenon. Over the past few decades, PMCs have become a top topic of socio-political discourse, and their impact on national and global security has been recognised as a subject of increased attention by politicians, military and academics. In the context of the current imbalance of the world order and growing military and political tensions, Russia, like other aggressive regimes, will continue to build up mercenary corps for its PMCs (largely at the expense of third and fourth world countries), to support its own armies and destabilise the situation in the world. Therefore, national governments and the global community need to take these risks into account when adopting security policy strategies.
Опис
Ключові слова
приватні військові компанії, безпекова політика, аспірантські роботи, private military companies, security policy, postgraduate works
Цитування
Смірнов С. М. Приватні військові компанії як інструмент агресивних режимів для дестабілізації регіонального та світового порядку / С. М. Смірнов // Права людини в глобалізованому світі: сучасний стан, шляхи реалізації та механізми захисту [Електронне видання] : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., Харків, 19 квіт. 2024 р. – Харків, 2024. – C. 456–459.