THEORY AND PRACTICE OF SOCIAL-REHABILITATION WORK WITH VULNERABLE CATEGORIES OF POPULATION

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-05-20
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Scientific Publishing Center “Sci-conf.com.ua
Анотація
The publication highlights the content of professional training of future social workers to carry out social rehabilitation work in various specialized institutions working with vulnerable contingents, presents the results of a study of the impact of practice-oriented classes in dual form on the readiness of future professionals to carry out relevant professional activities. У публікації висвітлено зміст професійної підготовки майбутніх соціальних працівників до здійснення соціально-реабілітаційної роботи в різних спеціалізованих установах, що працюють з соціально незахищеними контингентами, наведено результати дослідження впливу практико- орієнтованих занять у дуальній формі на готовність майбутніх фахівців до здійснення відповідної професійної діяльності.
Опис
Ключові слова
specialists of the social sphere, social rehabilitation work, specialized social institutions, vulnerable contingents, спеціалісти соціальної сфери, соціально-реабілітаційна робота, спеціалізовані соціальні установи, вразливі контингенти
Цитування
Kostina V. Theory and practice of social-rehabilitation work with vulnerable categories of population / V. Kostina // Perspectives of world science and education : Abstracts of IX International Scientific and Practical Conference, Osaka, Japan, May 20–22, 2020. – Osaka, 2020. – Pp. 95–98.