ОСОБЛИВОСТІ ВЕРБАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПТУ ВОДА В ДРАМІ-ФЕЄРІЇ ЛЕСІ УКРАЇНКИ «ЛІСОВА ПІСНЯ»

dc.contributor.authorКостенко, А. В.
dc.date.accessioned2024-04-08T13:48:55Z
dc.date.available2024-04-08T13:48:55Z
dc.date.issued2023-11-22
dc.description.abstractУ публікації розглянуто концепт ВОДА в драмі-феєрії Лесі Українки «Лісова пісня». Концепт ВОДА належить до ключових концептів будь-якої культури й на мовному рівні реалізується низкою лексем, серед яких ключовим словом, звичайно, є вода. Концепт ВОДА має амбіваленту природу, й, з одного боку, вода покликана допомагати людям, а з іншого – вода – це сила, що здатна нашкодити. Концепт ВОДА у творчості Лесі Українки також уособлює волю, що виражено за допомогою порівняльних конструкцій. Зазначено, що уявлення українців про воду в драмі-феєрії «Лісова пісня» набули концептуального значення, що на мовному рівні виражено такими смислами, як вода – кохання, вода – воля, вода – цариця, вода – сакральна сила, вода – очищення, вода – руйнація. Леся Українка актуалізувала етнічну специфіку сприйняття концепту ВОДА, доповнюючи її власними роздумами. The publication examines the concept of WODA in Lesya Ukrainka's drama extravaganza "Forest Song". The concept of WATER belongs to the key concepts of any culture and is realized at the linguistic level by a number of lexemes, among which the key word is, of course, water. The concept of WATER has an ambivalent nature, and, on the one hand, water is designed to help people, and on the other hand, water is a force that can harm. The concept of WATER in Lesya Ukrainka's work also represents will, which is expressed with the help of comparative constructions. It is noted that Ukrainians' ideas about water in the drama extravaganza "Forest Song" acquired a conceptual meaning, which is expressed at the linguistic level by such meanings as water - love, water - will, water - queen, water - sacred power, water - purification, water - destruction. Lesya Ukrainka updated the ethnic specificity of the perception of the WODA concept, supplementing it with her own thoughts.
dc.identifier.citationКостенко А. В. Особливості вербалізації концепту ВОДА в драмі-феєрії Лесі Українки «Лісова пісня» / А. В. Костенко // Актуальні проблеми філологічних наук : матеріали студ. наук. конф., присвяч. 245-річчю з дня народж. Г. Ф. Квітки-Основ’яненка, Харків, 22 листоп. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. А. Г. Козлової]. – Харків, 2023. – С. 15–18.
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/14578
dc.language.isouk
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
dc.subjectконцепт ВОДА
dc.subjectдрама-феєрія Л. Українки «Лісова пісня»
dc.subjectлексеми
dc.subjectстудентські роботи
dc.subjectthe concept of WATER
dc.subjectL. Ukrainka's drama extravaganza "Forest Song"
dc.subjectlexemes
dc.subjectstudent works
dc.titleОСОБЛИВОСТІ ВЕРБАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПТУ ВОДА В ДРАМІ-ФЕЄРІЇ ЛЕСІ УКРАЇНКИ «ЛІСОВА ПІСНЯ»
dc.title.alternativePECULIARITIES OF VERBALISATION OF THE WATER CONCEPT IN LESYA UKRAINKA'S DRAMA-EXTRAVAGANZA "THE FOREST SONG"
dc.typeConference proceedings
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
Костенко А. Особливості вербалізації концепту ВОДА.pdf
Розмір:
1.84 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: