Іллінська церква у с. Суботові – пам'ятка архітектури

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-05-14
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуто історію пам’ятки архітектури Іллінської церкви у Суботові. Іллінська церква у Суботові – діючий храм, який належить українській православній громаді Київського патріархату і знаходиться під охороною держави як пам'ятка архітектури національного значення. В статье рассмотрена история памятника архитектуры Ильинской церкви в Субботове. Ильинская церковь в Субботове – действующий храм, который принадлежит Украинской православной общине Киевского патриархата и находится под охраной государства как памятник архитектуры национального значения.The article deals with the history of the architectural monument of Ilyinskaya Church in Subbotovo. Ilyinska Church in Subbotovo is a functioning church, which belongs to the Ukrainian Orthodox Community of the Kyiv Patriarchate and is under state protection as a monument of architecture of national importance.
Опис
Ключові слова
Іллінська церква, с. Суботов, пам'ятки архітектури, Хмельницький Богдан, Ильинская церковь, с. Субботово, памятники архитектуры, Elias church, с. Subbotovo, architectural monuments, Khmelnitsky Bohdan
Цитування
Чернікова І. В. Іллінська церква у с. Суботові – пам'ятка архітектури / І. В. Чернікова // Богдан Хмельницький: історична постать у контексті процесів українського державотворення : матеріали Всеукр. наук. конф., присвяч. 425-й річниці від дня народження гетьмана, Харків,14 трав. 2021р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: О. С. Гончарова та ін.]. – Харків, 2021. – С. 211–215.