Огляд сучасних досліджень з професійної педагогіки щодо підготовки фахівців до роботи з сім’єю

dc.contributor.authorТрубавіна, І. М.
dc.date.accessioned2017-04-28T09:59:10Z
dc.date.available2017-04-28T09:59:10Z
dc.date.issued2017-02
dc.description.abstractСтаття розкриває стан розробленості проблеми професійної підготовки до роботи з сім’єю різних фахівців в дослідженнях з теорії та методики професійної освіти. Автором подано аналіз тематик досліджень, їх наукової новизни, сфери застосування, методологічних основ. Доведено недостатню дослідженість проблеми з точки зору різних категорій сімей, дітей різного віку в сім’ях. Виявлено недостатність досліджень щодо фахівців установ соціальної сфери, зокрема, соціальних працівників, лікарів, відсутні дослідження щодо пенітенціарної служби, юстиції. Показано перспективи досліджень з огляду на родиноцентричний, проблемно-орієнтований, компетентнісний, практико-орієнтований підходи. Статья раскрывает состояние разработанности проблемы профессиональной подготовки к работе с семьей различных специалистов в исследованиях по теории и методики профессионального образования. Автором представлен анализ тематик исследований, их научной новизны, сферы применения, методологических основ. Доказано недостаточную исследованность проблемы с точки зрения разных категорий семей, детей разного возраста в семьях, подготовки специалистов учреждений социальной сферы, в частности, социальных работников, врачей, отсутствуют исследования по пенитенциарной службе, юстиции и др. Показаны перспективы дальнейших исследований с учетом семейно-ориентированного, проблемно-ориентированного, практико-ориентированного, компетентностного, подходов. The article reveals qualitatively and quantitatively status of a problem of training to work with families of different specialists in research on the theory and methods of professional education. The author presents analysis of Ukrainian research topics over the past 15 years with problems of scientific innovation, scope, methodological foundations. It is shown that the methodological basis of most studies have competence, interactive, pedagogy, hermeneutic, systematic, rodynotsentrychnyy, person-centered, integrative approaches. Showing great attention to the issue of training of specialists to work with preschoolers family, a dysfunctional family. Reveals approaches, curriculum and technology models such training specialists from different institutions in the context of children's rights, education and development of the family, help parents in the upbringing of children. Proved insufficient of researched problems in terms of different categories of families, children of all ages in families. Found insufficient research on social institutions professionals, including social workers, doctors, no research on justice and so on. Showing prospects for further research in view of family-oriented, problem-oriented, competency, practice-oriented approaches.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.citationТрубавіна І. М. Огляд сучасних досліджень з професійної педагогіки щодо підготовки фахівців до роботи з сім’єю / І. М. Трубавіна // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки / Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Т. Шевченка" ; [редкол.: В. С. Курило (голов. ред.) та ін.]. - Старобільськ : Вид-во ДЗ "ЛНУ ім. Тараса Шевченка", 2017. – № 1(306), ч. 1. – С. 276–283.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.urihttp://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/546
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherВид-во Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Т. Шевченка"uk_UA.UTF-8
dc.subjectробота з сім’ямиuk_UA.UTF-8
dc.subjectпрофесійна підготовкаuk_UA.UTF-8
dc.subjectнеблагополучні сім’їuk_UA.UTF-8
dc.subjectнаукові дослідженняuk_UA.UTF-8
dc.subjectпідготовка фахівцівuk_UA.UTF-8
dc.subjectработа с семьямиuk_UA.UTF-8
dc.subjectпрофессиональная подготовкаuk_UA.UTF-8
dc.subjectнеблагополучные семьиuk_UA.UTF-8
dc.subjectнаучные исследованияuk_UA.UTF-8
dc.subjectподготовка специалистовuk_UA.UTF-8
dc.subjectwork with familiesuk_UA.UTF-8
dc.subjecttraininguk_UA.UTF-8
dc.subjecta dysfunctional familyuk_UA.UTF-8
dc.subjectscience researchuk_UA.UTF-8
dc.subjecttraining specialistsuk_UA.UTF-8
dc.titleОгляд сучасних досліджень з професійної педагогіки щодо підготовки фахівців до роботи з сім’єюuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeОбзор современных исследований по профессиональной педагогике по вопросу подготовки специалистов к работе с семьейuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeOverview of Current Research on Professional Education Training Specialists to Work With the Familyuk_UA.UTF-8
dc.typeArticleuk_UA.UTF-8
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
Трубавіна І. М.pdf
Розмір:
126.06 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
1.71 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: