Формування основних компетентностей у вивченні спецкурсу "Розв’язування завдань з параметрами"

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-05-11
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто вивчення спецкурсу "Розв‘язування завдань з параметрами", який представляє безсумнівний інтерес для шкільної практики, оскільки його цілями є систематизація знань й удосконалення вмінь учнів з розв‘язування завдань з параметрами, формування готовності учнів до вибору раціональних шляхів їх розв‘язування, підвищення якості підготовки учнів до зовнішнього незалежного оцінювання. The article considers the study of the special course "Solving problems with parameters", which is of undoubted interest for school practice, since its goals are to systematize knowledge and improvement of students' skills in solving problems with parameters, the formation of students' readiness to choose rational ways of solving them, improving quality of pupils' preparation for external independent evaluation.
Опис
Ключові слова
вивчення алгебри та початків аналізу, розв‘язування завдань з параметрами, study of algebra and beginnings analysis, solving problems with parameters
Цитування
Ковалівська А. Формування основних компетентностей у вивченні спецкурсу "Розв’язування завдань з параметрами" / А. Ковалівська, Т. Дейніченко // Інноваційні педагогічні технології в цифровій школі : тез доп. учасників IV Всеукр. (з міжнар. участю) наук.-практ. конф. молод. учених, Харків, 11–12 трав. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2022. – С. 194–195.