Освітні виклики у викладанні іноземної мови онлайн в університетах

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-02-25
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
Анотація
У представленій роботі йдеться про освітні виклики у викладанні іноземної мови онлайн в університетах. В представленной работе речь идет об образовательных вызовах в преподавании иностранного языка онлайн в университетах. The present paper deals with the educational challenges in teaching a foreign language online at universities.
Опис
Ключові слова
іноземна мова, методика викладання іноземних мов, онлайн-навчання, дистанційне навчання, иностранный язык, методика преподавания иностранных языков, онлайн-обучение, дистанционное обучение, Foreign Language, methods of teaching foreign languages, online, Distance Learning
Цитування
Костікова І. І. Освітні виклики у викладанні іноземної мови онлайн в університетах / І. І. Костікова // Іноземні мови у вищій освіті: лінгвістичні, психолого-педагогічні та методичні перспективи : матеріали V Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. / Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого. – Харків : НЮУ, 2021. – С. 260–262.