Ефективність використання інформаційного дизайну в освітніх плакатах

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-03-24
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В роботі досліджено яким чином використання інформаційного дизайну при розробці освітніх плакатів може вплинути на ефективність засвоєння навчального матеріалу учнями, розглянуто основні елементи дизайну плакатів та особливості, які необхідно враховувати при його проектуванні. The article explores how the use of information design in the development of educational posters can affect students` ability to learn, and discusses the main components of poster design and the features that need to be considered during design.
Опис
Ключові слова
плакат, інформаційний дизайн, візуальна інформація, сучасні технології, магістерські роботи, poster, information design, visual information, modern technology, master's work
Цитування
Бондаренко С. А. Ефективність використання інформаційного дизайну в освітніх плакатах / С. А. Бондаренко // Час мистецької освіти. Мистецька освіта: наукові дискусії : зб. статей ХІІ Всеукр. наук.-практ. конф. , Харків, 24 берез. 2023 р. / Харків нац. пед. ун-т ім Г. С. Сковороди ; Миколаїв. нац. ун-т ім. В. О. Сухомлинського ; [заг. ред. А. В. Соколової]. – Харків : ХНПУ, 2023. – С. 138–141.