Забезпечення права людини на охорону здоров’я в умовах пандемії COVID-19

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-06-22
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса Національної академії правових наук України; вид-во "Право"
Анотація
У тезах висвітлюється позиція автора щодо проблеми порушеннь у сфері охорони здоров'я та забезпечення належного рівня як індивідуального, так і популяційного здоров’я людини, що є одним з пріоритетів та обов’язком держави, яке в умовах пандемії COVID-19 набуває все більшої актуальності. В тезисах освещается позиция автора по проблеме нарушений в сфере охраны здоровья и обеспечения надлежащего уровня как индивидуального, так и популяционного здоровья человека, что является одним из приоритетов и обязанностью государства и в условиях пандемии COVID-19 приобретает все большую актуальность. The abstracts highlight the author's position on the problem of violations in the field of health care and ensuring the appropriate level of both individual and population health, which is one of the priorities and responsibilities of the state, which in the COVID-19 pandemic is becoming increasingly important. relevance.
Опис
Ключові слова
права людини, охорона здоровья, COVID-19, адміністративна відповідальність, продаж лікарських засобів без рецепту, фальсифіковані ліки, кримінальне право, порушення у сфері охорони здоров'я, права человека, охрана здоровья, административная ответственность, продажа лекарственных средств без рецепта, фальсифицированные лекарства, уголовное право, нарушения в сфере здравоохраненияhuman rights, health protection, administrative responsibility, sale of medicines without a prescription, counterfeit drugs, criminal law, health problems
Цитування
Павленко Т. А. Забезпечення права людини на охорону здоров’я в умовах пандемії COVID-19 / Т. А. Павленко // Юридичні гарантії захисту конституційних прав і свобод людини в умовах СOVID-19 : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., Харків, 22 черв. 2021 р. / НДІ вивч. проблем злочинності ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН України. – Харків : Право, 2021. – С. 74–78