ФУНКЦІОНУВАННЯ МОДАЛЬНИХ ДІЄСЛІВ НА ПОЗНАЧЕННЯ ОБОВ’ЯЗКУ: ГЕНДЕРНИЙ АСПЕКТ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-06-15
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Університет Григорія Сковороди в Переяславі
Анотація
У статті розглянуто специфіку функціонування модальних дієслів на позначення обов’язку залежно від статі адресата та адресанта висловлення у сучасному англомовному художньому дискурсі. Здійснено спробу виявлення пріоритетів вживання певних модальних дієслів у цьому значенні. The article reveals the peculiarities of the modal verbs denoting obligation functioning in the modern English literary discourse depending upon the sex of the speaker. An attempt to reveal the priorities of using certain modal verbs in this meaning was made.
Опис
Ключові слова
модальне дієслово, художній дискурс, картина світу, стереотип, обов’язок, modal verb, literary discourse, picture of the world, stereotype, obligation
Цитування
Яценко М. Функціонування модальних дієслів на позначення обов’язку: гендерний аспект / М. Яценко, Т. Горич // Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку : матеріали Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., Переяслав, 15 черв. 2023 р. : зб. наук. пр. – Переяслав, 2023. – Вип. 89. – С. 94–96.