Краєзнавча діяльність Водолаженко Людмили на Харківщині (Краснопавлівка)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-03-29
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Проаналізовано краєзнавчу діяльність дослідниці одного із населених місць Харківського регіону. Розкривається взаємозв’язок діяльності музеїв та поєднання науково-дослідної та культурно-освітньої функції. Серед головних завдань наукової роботи музеїв – вивчення історії рідного краю та дослідження музейних колекцій, пов’язаних з цією історією, тобто краєзнавство. The local history activity of a researcher of one of the settlements of the Kharkiv region was analyzed. The relationship between the activities of museums and the combination of research and cultural and educational functions is revealed. Among the main tasks of the scientific work of museums is the study of the history of the native land and the study of museum collections related to this history, that is, local history.
Опис
Ключові слова
краєзнавство, дослідження, локальна історія, local history, research
Цитування
Луценко М. В. Краєзнавча діяльність Водолаженко Людмили на Харківщині (Краснопавлівка) / М. В. Луценко // Науково-освітянська еліта та формування інтелектуального потенціалу української нації : матеріали наук. конф., присвяч. 95-й річниці з дня народж. д-ра іст. наук, проф. В. Я. Білоцерківського, Харків, 29 берез. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. О. С. Гончарової]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 115–120.