RESEARCH OF ANXIETY LEVEL IN YOUTH

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-05-18
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
The work presents the results of research into the level of personal and situational anxiety among modern youth in March 2023. A significant percentage of the subjects (64.71%) with an unfavorable prognosis and a high level of personal anxiety were indicated. Not a single interviewee with a low level of personality and situational anxiety was found. Forms of stress prevention are given. У роботі наведено результати дослідження рівня особистісної та ситуативної тривожності сучасної молоді у березні 2023 р. Визначено значний відсоток суб’єктів (64,71%) із несприятливим прогнозом та високим рівнем особистісної тривожності. Не виявлено жодного респондента з низьким рівнем особистісної та ситуативної тривожності. Наведено форми профілактики стресу.
Опис
Ключові слова
anxiety, stress, youth, prevention, тривожність, стрес, молодь, профілактика
Цитування
Kots S. N. Research of anxiety level in youth / S. N. Kots, V. P. Kots // Харківський природничий форум [Електронне видання] : VІ Міжнар. конф. молодих учених, Харків, 18–19 трав. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; редкол.: Ю. Д. Бойчук, І. А. Іонов, Д. В. Леонтьєв та ін.]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 246–247.