ЗАКОНОПРОЄКТ "ПРО ПРАЦЮ" (№ 2708): ПОДАЛЬША ПРЕКАРИЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКИХ РОБІТНИКІВ ТА ВПЛИВ НА ВИКОНАННЯ УКРАЇНОЮ УМОВ УГОДИ ПРО АСОЦІАЦІЮ З ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ

dc.contributor.authorНовіков, Д. О.
dc.date.accessioned2020-08-14T12:46:10Z
dc.date.available2020-08-14T12:46:10Z
dc.date.issued2020-02-28
dc.description.abstractАвтором проаналізовано вплив урядового законопроєкту «Про працю»на подальшу прекаризацію українських робітниківта виконання умов Угоди про асоціацію з Європейським Союзом щодо трудових прав. Визначається, що положення законопроєкту «Про працю»є відображенням спотворення засад трудового права через суцільну дерегуля-цію трудових відносин. Зміст законопроєкту «Про працю»прямо протилежний тим вимогам до Угоди про асоціації, які вимагають посилення рівня юридичного захисту прав та інтересів робітників. Прийняття законопроєкту «Про працю» створює ризики посилення прекаризації українського населення та вповільнення євроінтеграційного процесу. Автором проанализировано влияние правительственного законопроекта «О труде» на дальнейшую прекаризацию украинских трудящихся и выполнение условий Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом относительно трудовых прав. Определяется, что положения законопроекта «О труде» являются отображением искажения основ трудового права через полномерную дерегуляцию трудовых отношений. Содержание законопроекта «О труде»прямо противоположны тем требованиям к Соглашению об ассоциации, которые требуют усиления уровня юридической защиты прав и интересов трудящихся. Принятие законопроекта «О труде» создает риски усиления прекаризации украинского населения и замедления евроинтеграционного процесса.The author analyzes the impact of the draft law «On Labor»on the further precarization of Ukrainian workers and compliance with the terms of the Association Agreement with the European Union regarding labor rights. It’s determined that the provisions of the draft law «On Labor»are a reflection of the distortion of the principles of labor law through the continuous deregulation of labor relations. From one of the most humanistic branches of law, labor law in Ukraine may soon become an operational normative tool for squeezing value added from workers without meeting even the minimum social standards. The draft law «On Labor»is an attempt to partially enshrine the illegal rules that have actually developed in the labor market and which will not have a serious impact on the practice of using hired labor. However, instead of strengthening control over the implementation of current labor legislation and ensuring effective justice in the labor sphere, the domestic government pursues a policy of further precarization of the population through the formal consolidation of unfavorable rules for workers in labor relations. The content of the draft law «On Labor»is directly opposite to the requirements of the Association Agreement, which require strengthening the level of legal protection of the rights and interests of workers. The adoption of the draft law «On Labor»creates serious risks of increasing the precarization of the Ukrainian population and slowing down the European integration process.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.citationНовіков Д. О. Законопроєкт "Про працю" (№2708): подальша прекаризація українських робітників та вплив на виконання Україною умов Угоди про асоціацію з Європейськім Союзом / Д. О. Новіков // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. "Право". – Харків : ХНПУ, 2020. – Вип. 31. – С. 66–73.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.issn2312-1661 (Print), 2312-8984 (Online)
dc.identifier.urihttp://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/3706
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherХНПУ імені Г.С. Сковородиuk_UA.UTF-8
dc.subjectтрудове правоuk_UA.UTF-8
dc.subjectпрекаризаціяuk_UA.UTF-8
dc.subjectперегони на дноuk_UA.UTF-8
dc.subjectсоціально-трудові стандартиuk_UA.UTF-8
dc.subjectєвроінтеграціяuk_UA.UTF-8
dc.subjectтрудовое правоuk_UA.UTF-8
dc.subjectпрекаризацияuk_UA.UTF-8
dc.subjectгонка на дноuk_UA.UTF-8
dc.subjectсоциально-трудовые стандартыuk_UA.UTF-8
dc.subjectевроинтеграцияuk_UA.UTF-8
dc.subjectlabor lawuk_UA.UTF-8
dc.subjectprecarizationuk_UA.UTF-8
dc.subjectrace to the bottomuk_UA.UTF-8
dc.subjectsocial and labor standardsuk_UA.UTF-8
dc.subjectEuropean integrationuk_UA.UTF-8
dc.titleЗАКОНОПРОЄКТ "ПРО ПРАЦЮ" (№ 2708): ПОДАЛЬША ПРЕКАРИЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКИХ РОБІТНИКІВ ТА ВПЛИВ НА ВИКОНАННЯ УКРАЇНОЮ УМОВ УГОДИ ПРО АСОЦІАЦІЮ З ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeЗАКОНОПРОЕКТ "О ТРУДЕ" (№ 2708): ДАЛЬНЕЙШАЯ ПРЕКАРИЗАЦИЯ УКРАИНСКИХ РАБОТНИКОВ И ВЛИЯНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ УКРАИНОЙ УСЛОВИЙ СОГЛАШЕНИЯ ОБ АССОЦИАЦИИ С ЕВРОПЕЙСКИМ СОЮЗОМuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeDRAFT LAW "ON LABOR" (№ 2708): FURTHER PRECARIZATION OF UKRAINIAN WORKERS AND IMPACT ON UKRAINE'S FULFILMENT OF THE TERMS OF THE ASSOCIATION AGREEMENT WITH THE EUROPEAN UNIONuk_UA.UTF-8
dc.typeArticleuk_UA.UTF-8
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
Новіков Д.О. Законопроєкт про працю (2708). Подальша прекаризація українських робітників.PDF
Розмір:
447.26 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: