Технологія роботи соціального педагога з формування соціальної активності дітей старшого шкільного віку з обмеженими можливостями

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2014-04-22
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, кафедра соціальної педагогіки ; Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых, Педагогический институт
Анотація
Розроблена технологія роботи соціального педагога з формування соціальної активності дітей старшого шкільного віку з обмеженими можливостями. Разработана технология работы социального педагога по формированию социальной активности детей старшего школьного возраста с ограниченными возможностями.
Опис
Ключові слова
соціальна педагогіка, технологія роботи, соціальна активність, старший шкільний вік, обмежені можливості, студенські роботи, социальная педагогика, технология работы, социальная активность, старший школьный возраст, ограниченные возможности, студенческие работы, social pedagogy, technology of work, social activity, senior school age, limited opportunities, student work
Цитування
Казьоннова К. М. Технологія роботи соціального педагога з формування соціальної активності дітей старшого шкільного віку з обмеженими можливостями / К. М. Казьоннова // Актуальні проблеми соціально-педагогічних досліджень : матеріали II Міжнар. студ. наук.-практ. конф., 22-23 квіт. 2014 р., присвяч. 210-річчю з дня заснування ХНПУ імені Г. С. Сковороди / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; за ред. М. П. Васильєвої. – Харків ; Владимир : ХНПУ, 2014. – С. 53.