«История села Горюхина» в анализе Н. Н. Страхова

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2009
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
Предметом исследования данной статьи является пародии А. С. Пушкин, в частности повесть «История села Горюхина». Н.Н.Страхов был первым среди своих современников, кто поднял вопрос о Пушкине – пародисте. В «Заметках о Пушкине и других поетах» критик соотнес «Историю села Горюхина» с «Историей Государства Российского» Карамзина. У статті розглядається своєрідність творчості О.С.Пушкіна у пародійному жанрі на прикладі оповідання «Історія села Горюхіно». М.М. Страхов у своїй роботі «Замітки про Пушкіна та інших поетів» вперше підняв питання про Пушкіна–пародиста серед своїх сучасників, розширюючи контекст існуючих уявлень про багатогранний талант пушкінського генія. Досліджуючи пародійно–полемічну спрямованість «Історії села Горюхіна», Страхов співвідносить «Історію села Горюхіна» з «Історією Государства Російського» Карамзіна, приводячи ряд паралелей з текстів обох авторів. This article is devoted to one of the most specific feature of Pushkin’s prose – writing parodies. All the material of our search is based on the Pushkin’s story ”History of the Goryuhin’s village”. Strahov was the first who talked about Pushkin as a parodist among his contemporaries, developing knowledge about great poet. In his work Strahov tried to compare Pushkin’s work with ”History of the State of Russia”, proving parodical tendences in these two works.
Опис
Ключові слова
литературная критика, исторический контекст, авторский замысел, современное прочтение, Пушкин А. С., Страхов Н. Н., понимание, літературна критика, історичний контекст, авторський задум, сучасне сприйняття, Пушкін О. С., Страхов М. М., розуміння, literary critique, historical context, author's main idea, contemporary comprehension, Pushkin O. S., Strahov M. M., understanding
Цитування
Ведерникова Т. В. «История села Горюхина» в анализе Н. Н. Страхова / Т. В. Ведерникова // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Сер. : Літературознавство. – Харків : ХНПУ, 2009. – Вип. 1(2). – С. 68–75.