Ставлення здобувачів вищої освіти до загартовування як методу здоров’язбереження

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-11-18
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України
Анотація
У статті наведено результати опитування серед випускників вищої освіти Харківського національного педагогічного університету ім Г .С. Сковороди щодо ставлення студентів до загартовуючих процедур. The article presents the results of the survey among of higher education graduates of the H.S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University regarding students' attitude to body-hardening procedures.
Опис
Ключові слова
загартовуючі процедури, збереження здоров’я студентів, body-hardening procedures, preservation health of students
Цитування
Щербак І. М. Ставлення здобувачів вищої освіти до загартовування як методу здоров’язбереження / І. М. Щербак, М.О. Довгопола , О. П. Медведська // Особистісні та ситуативні детермінанти здоров’я : матеріали VІ Всеукр. наук.-практ. конф., Київ, 18 листоп. 2021 р. / Ін-т психології ім. Г. С. Костюка НАПН України [та ін.] ; [редкол.: О. В. Бацилєва (голов. ред.) та ін.]. – Київ, 2021. – С. 147–148.