ПРОБЛЕМА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ У США ТА УКРАЇНІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-04-10
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У тезах охарактеризовано управління вищою освітою у США та Україні, проведено порівняльний аналіз систем підготовки вчителів, виділено основні моделі навчання у педагогічних закладах вищої освіти. Охарактеризовано деякі інноваційні форми підготовки майбутніх учителів у США (ведення e-portfolio, «каскадна» форма навчання, супервайзерство, телементоринг) та наведено переваги їх використання. The article describes the management of higher education in the United States and Ukraine. The comparative analysis of teacher training systems has been made. The main models of education in institutions of higher pedagogical education have been determined. Some innovative forms of future teachers’ training in the USA have been described. They are e-portfolio, cascading form of education, supervision and telemonitoring. The advantages of use of them have been revealed.
Опис
Ключові слова
підготовка учителів, вища освіта у США, вища освіта в Україні, інноваційні підходи, teacher training, higher education in the USA, higher education in Ukraine, innovative approaches
Цитування
Калашнікова Л. Проблема професійної підготовки вчителів у США та Україні / Л. Калашнікова, В. Назаренко // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 10 квіт. 2018 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; за ред. С. Т. Золотухіної, І. І. Дорожко]. – Харків : Стиль-Издат, 2018. – С. 25–28.