Методичні рекомендації та завдання з курсу методики навчання англійської мови для студентів 3-ого курсу факультету іноземної філології

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У методичних рекомендаціях розглянуто низку підходів до викладання, включаючи навчання на основі завдань, використання тематичних досліджень, симуляцій, групових проектів та вирішення проблем. Всі ці підходи покликані сприяти високому рівню взаємодії та залучення студентів до процесу навчання. В методических рекомендациях рассмотрен ряд подходов к преподаванию, включая обучение на основе задач, использование тематических исследований, симуляций, групповых проектов и решение проблем. Все эти подходы призваны способствовать высокому уровню взаимодействия и вовлечения студентов в процесс обучения. The guidelines consider a range of teaching approaches, including task-based learning, the use of case studies, simulations, group projects, and problem solving. All of these approaches are designed to promote a high level of student interaction and engagement.
Опис
Ключові слова
методичні рекомендації, методика навчання, англійська мова, факультет іноземної філології, студенти, методические рекомендации, методика обучения, английский язык, факультет иностранной филологии, студенты, methodical recommendations, teaching methods, English, Faculty of Foreign Philology, students
Цитування
Перлова В. В. Методичні рекомендації та завдання з курсу методики навчання англійської мови для студентів 3-ого курсу факультету іноземної філології. Ч. 2 / В. В. Перлова, Н. В. Тучина, О. А. Чухно ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2021. – 104 с.