Методологія створення пейзажу в жанровій картині

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В роботі визначено національно-мистецькі особливості традиційного олійного живопису, досліджено історичні передумови для створення художнього образу в українському пейзажі, а також схарактеризовано властивості олійного живопису як основного інструменту для створення і подальшого вдосконалення художнього образу. Дослідження базується на вивченні творчості відомих теоретиків та художників-педагогів, таких як П. Чистяков, Д. Кардовский, Н. Кримов, Н. Волков, Г. Лихо, Н. Ростовцев, А. Яшухин та інших. Практичне значення роботи полягає в тому, що результати та поданий у дослідженні матеріал може бути використаний у педагогічній і художній практиці. The work defines the national and artistic features of traditional oil painting, investigates the historical prerequisites for creating an artistic image in the Ukrainian landscape, and characterizes the properties of oil painting as the main tool for creating and further improving the artistic image. The research is based on the study of the work of famous theorists and artists-teachers, such as P. Chistyakov, D. Kardovsky, N. Krymov, N. Volkov, G. Likho, N. Rostovtsev, A. Yashukhin and others. The practical significance of the work is that the results and material presented in the study can be used in pedagogical and artistic practice.
Опис
Ключові слова
український пейзаж, живописні техніки, художній образ, олійний живопис, Ukrainian landscape, painting techniques, artistic image, oil painting
Цитування
Бреславець Д. О. Методологія створення пейзажу в жанровій картині : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014 Середня освіта (образотвор. мистецтво) / Д. О. Бреславець ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. образотвор. мистецтва. – Харків, 2021. – 51 с. : іл. + дод.
Колекції