Регіональна економіка: тренінг курс

dc.contributor.authorСоляр, В. В.
dc.date.accessioned2018-01-29T11:33:13Z
dc.date.available2018-01-29T11:33:13Z
dc.date.issued2015-12
dc.description.abstractПосібник укладений відповідно до галузевого стандарту вищої освіти та освітньо-професійної програми підготовки бакалавра галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво». Структура та зміст видання побудовано таким чином, щоб активно впливати на характер та організацію навчального процесу, стимулювати самостійну роботу студентів, підвищувати зовнішню і внутрішню мотивацію до навчання за рахунок постійного й систематичного контролю знань і вмінь студентів. У процесі вивчення нормативної дисципліни «Регіональна економіка» використання цього посібника дозволить планомірно організувати навчальну роботу протягом усього семестру, систематично працювати, розширити можливості для всебічного розкриття здібностей студентів, розвивати творче мислення, індивідуалізувати вимоги відповідно до рівня розвитку їхніх здібностей. Організувати роботу можна як з друкованим варіантом видання, так і з електронним, на порталі дистанційної освіти ХНПУ імені Г.С.Сковороди http://lms.hnpu.edu.ua/. Пособие составлено в соответствии с отраслевым стандартом высшего образования и образовательно-профессиональной программы подготовки бакалавра области знаний 0305 «Экономика и предпринимательство». Структура и содержание издания построено таким образом, чтобы активно влиять на характер и организацию учебного процесса, стимулировать самостоятельную работу студентов, повышать внешнюю и внутреннюю мотивацию к обучению за счет постоянного и систематического контроля знаний и умений студентов. В процессе изучения нормативной дисциплины «Региональная экономика» использование этого пособия позволит планомерно организовать учебную работу в течение всего семестра, систематически работать, расширить возможности для всестороннего раскрытия способностей студентов, развивать творческое мышление, индивидуализировать требования в соответствии с уровнем развития их способностей. Организовать работу можно как с печатным вариантом издания, так и с электронным, на портале дистанционного образования ХНПУ имени Г. С. Сковороды http://lms.hnpu.edu.ua/.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.citationСоляр, В. В. Регіональна економіка: тренінг-курс : [навч.-метод. посіб. для самостійного вивч. дисципліни] / В. В. Соляр ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2015. – 99 с.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.urihttp://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/1062
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherХарк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковородиuk_UA.UTF-8
dc.subjectрегіонuk_UA.UTF-8
dc.subjectрегіональна економічна політикаuk_UA.UTF-8
dc.subjectзакономірності розміщення продуктивних силuk_UA.UTF-8
dc.subjectпринципи розміщення продуктивних силuk_UA.UTF-8
dc.subjectфактори розміщення продуктивних силuk_UA.UTF-8
dc.subjectекономічне районуванняuk_UA.UTF-8
dc.subjectтериторіальна організація господарстваuk_UA.UTF-8
dc.subjectтериторіальний поділ праціuk_UA.UTF-8
dc.subjectрегионuk_UA.UTF-8
dc.subjectрегиональная экономическая политикаuk_UA.UTF-8
dc.subjectзакономерности размещения производительных силuk_UA.UTF-8
dc.subjectпринципы размещения производительных силuk_UA.UTF-8
dc.subjectфакторы размещения производительных силuk_UA.UTF-8
dc.subjectэкономическое районированиеuk_UA.UTF-8
dc.subjectтерриториальная организация хозяйстваuk_UA.UTF-8
dc.subjectтерриториальное разделение трудаuk_UA.UTF-8
dc.subjectregionuk_UA.UTF-8
dc.subjectregional economic policyuk_UA.UTF-8
dc.subjectpatterns of distribution of productive forcesuk_UA.UTF-8
dc.subjectprinciples of placement of productive forcesuk_UA.UTF-8
dc.subjectfactors of the placement of productive forcesuk_UA.UTF-8
dc.subjecteconomic zoninguk_UA.UTF-8
dc.subjectterritorial organization of the economyuk_UA.UTF-8
dc.subjectterritorial division of laboruk_UA.UTF-8
dc.titleРегіональна економіка: тренінг курсuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeРегиональная экономика: тренинг курсuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeRegional economics: training courseuk_UA.UTF-8
dc.typeTextbookuk_UA.UTF-8
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
СОЛЯР В. В, Регіональна економіка .pdf
Розмір:
1.51 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: