Психолого-педагогічна підтримка дітей з інтелектуальними порушеннями та їх батьків під час війни

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-05-24
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ МВС УКРАЇНИ
Анотація
В статті розглянуто психолого-педагогічну підтримку дітей з інтелектуальними порушеннями та їх батьків під час війни. Як і у мирні часи, основне завдання і психологічної, і педагогічної роботи з батьками дитини з порушеннями розвитку полягає у змінені бачення на її особливості, допомоги у подоланні емоційної напруги, подолання хронічної втоми тощо. До цього ще й додається підтримка рішень батьків, надання за вимогою консультативної допомоги як у сфері продовження навчання дитини, використання доступних засобів розвитку та виховання та подолання наслідків стресової ситуації. Компетентне батьківство і їх внутрішній стан є надзвичайно важливими факторами, що сприятимуть повноцінному розвитку дитини, попередять вторинні проблеми та покращать рівень функціонування дитини. The article deals with psychological and pedagogical support of children with intellectual disabilities and their parents during the war. As and in peacetime, the main task of both psychological and pedagogical work with parents of a child with developmental disabilities is to change the vision of their peculiarities, to help in overcoming emotional stress, overcoming chronic fatigue, etc. In addition to this support of parents' decisions, provision of advisory assistance upon request as in the field of continuing the child's education, using available means of development and education and overcoming the consequences of a stressful situation. Competent parenting and their internal state are extremely important factors that will contribute to the full development of the child, prevent secondary problems and improve the level of functioning of the child.
Опис
Ключові слова
психолого-педагогічна підтримка, інтелектуальні порушення, військовий стан, діти та батьки, psychological and pedagogical support, intellectual disabilities, martial law, children and parents
Цитування
Якуба Л. С. Психолого-педагогічна підтримка дітей з інтелектуальними порушеннями та їх батьків під час війни / Л. С. Якуба // Актуальність та особливості наукових досліджень в умовах воєнного стану : зб. тез Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. з нагоди відзначення Дня науки – 2022 в Україні, Київ, 24 трав. 2022 р. – Київ, 2022. – С. 245–247.