POSTOJ K FAJČENIU PRI NIKOTINIZME V RODINE

Немає доступних мініатюр
Дата
2015-10-17
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Вид-во «Центр навчальної літератури»
Анотація
Стаття присвячена відношенню до куріння при отруєнні нікотином у родині. Розглянуто та систематизовано дані досліджень в рамках медико-біологічного, соціокультурного та психологічного підходів. Статья посвящена отношению к курению при отравлении никотином в семье. Рассмотрены и систематизированы данные исследований в рамках медико-биологического, социокультурного и психологического подходов. The article is devoted to the attitude to Smoking in cases of poisoning by nicotine in the family. Are considered and systematized research data within the medico-biological, socio-cultural and psychological approaches.
Опис
Ключові слова
тютюнопаління, нікотинова залежність, отруєння нікотином, ставлення до паління в родині, табакокурение, никотиновая зависимость, отравление никотином, отношение к курению в семье, smoking, nicotine addiction, nicotine poisoning, attitude to smoking in the family
Цитування
Kramčenkova V. A. Postoj k fajčeniu pri nikotinizme v rodine / V. A. Kramčenkova // Перспективні напрями наукових досліджень – 2015 : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (17–22 окт. 2015 р., м. Братислава, Словац. респ.) : у 2 т. – Т. 1. – Київ : Центр навч. л-ри, 2015. – С. 137–138.