Автореферати докторських та кандидатських дисертацій отриманих ХНПУ імені Г. С. Сковороди (2021 р.)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Мета даного покажчика – ознайомити читачів з багатоплановими науковими дослідженнями вчених. До складу покажчика увійшли автореферати дисертацій, які були отримані науковою бібліотекою ХНПУ імені Г. С. Сковороди у період з грудня 2020 року по грудень 2021 року. Бібліографічні описи авторефератів дисертацій згруповані у хронологічному порядку, що надає можливість простежити динаміку розвитку науково-дослідної діяльності вчених, у межах року – в алфавіті прізвищ авторів. Для покращення інформаційного пошуку надається іменний покажчик. The purpose of this index is to acquaint readers with the multifaceted scientific research of scientists. The index includes abstracts of dissertations that were received by the scientific library of H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University in the period from December 2020 to December 2021. Bibliographic descriptions of dissertation abstracts are grouped in chronological order, which makes it possible to trace the dynamics of the development of research activities of scientists, within a year - in the alphabet of the authors' names. To improve the information search, a name index is provided.
Опис
Ключові слова
бібліографічний покажчик, автореферати, докторські дисертації, кандидатські дисертації, bibliographic index, abstracts, doctoral dissertations, candidate dissertations
Цитування
Автореферати докторських та кандидатських дисертацій отриманих ХНПУ імені Г. С. Сковороди (2021 р.) [Електронне видання] : наук.-допом. покажч. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Наук. б-ка ; [уклад. Т. І. Неудачина ; відп. ред. О. Г. Коробкіна]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2021. – 28 с.