ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК САМОАКТУАЛІЗАЦІЇ ТА ОСОБЛИВОСТЕЙ ПСИХОЕМОЦІЙНОЇ СФЕРИ У ЖІНОК ПРИ РІЗНИХ СТАНАХ СІМЕЙНОЇ КРИЗИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2015-08-03
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківська медична академія післядипломної освіти, ПП Цуварєва Н. М.
Анотація
Показано зв’язок самоактуалізації зі шкалами актуального психоемоційного стану (психопатологічна симптоматика, психосоціальний стрес, тривога та депресія) у жінок із кризисних сімей, розлучених, а також жінок зі звичайних сімей. Найбільшу кількість таких зв’язків установлено у розлучених жінок. У жінок зі звичайних сімей взаємозв’язків між самоактуалізацією і актуальним психоемоційним станом виявилося значно менше, ніж у двох інших кризисних групах. Показана связь самоактуализации со шкалами актуального психоэмоционального состояния (психопатологическая симптоматика, психосоциальный стресс, тревога и депрессия) у женщин из кризисных семей, разведенных, а также женщин из обычных семей. Самое большое количество связей установлено у разведенных женщин. У женщин из обычных семей взаимосвязей между самоактуализацией и актуальным психоэмоциональным состоянием оказалось значительно меньше, чем в двух других кризисных группах. Interconnection of self-actualization with the scales of actual psychoemotional state (psychopathological signs, psychosocial stress, anxiety and depression) was shown in women from crisis families divorced and the women from ordinary families. The largest number of these interconnections was revealed in divorced women. Such interconnections were considerably weaker in the group of women from ordinary families than in the two crisis groups.
Опис
Ключові слова
самоактуалізація, актуальний психоемоційний стан, психопатологічна симптоматика, психосоціальний стрес, тривога, депресія, самоактуализация, актуальное психоэмоциональное состояние, психопатологическая симптоматика, психосоциальный стресс, тревога, депрессия, self-actualization, actual psychoemotional state, psychopathological signs, psychosocial stress, anxiety, depression
Цитування
Фальова О. Є. Взаємозв’язок самоактуалізації та особливостей психоемоційної сфери у жінок при різних станах сімейної кризи / О. Є. Фальова // Медична психологія : наук. фах. реценз. журн.. / Харків. мед. акад. післядипломної освіти, Харків. мед. т-во. – Харків : ХМАПО, 2015. – Т. 10, № 3 (39). – С. 38–42.