Григорій Сковорода: філософія життя і творчості "українського Сократа"

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Наукова бібліотека
Анотація
Біобібліографічний покажчик створено до 300-ої річниці з дня народження Григорія Сковороди з метою популяризації його філософської, етико-естетичної, педагогічної й літературної спадщини. The biobibliographic index was created to the 300th anniversary of birthday of Hryhoriy Skovoroda with the aim of popularizing his philosophical, ethical and aesthetic, pedagogical and literary heritage.
Опис
Ключові слова
Григорій Сковорода, біобібліографічний покажчик, філософська спадщина, педагогічна спадщина, літературна спадщина, етико-естетична спадщина, Hryhoriy Skovoroda, bibliographic index, philosophical heritage, pedagogical heritage, literary heritage, ethical and aesthetic heritage
Цитування
Григорій Сковорода: філософія життя і творчості "українського Сократа" : біобібліогр. покажч. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Наук. б-ка ; [уклад. Т. І. Неудачина ; бібліогр. ред. О. І. Романовська ; відп. ред. О. Г. Коробкіна]. – Вид. 2-ге, випр. та допов. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2022. – 454 с. : іл., портр.