Педагогіка та психологія

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017-06-29
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Вид-во Рожко С. Г, друкарня ФОП Петров В. В.
Анотація
У збірнику наукових праць представлено статті з питань організації навчально-виховного процесу у вищій школі, підготовки майбутнього вчителя та з історії педагогічної думки. В сборнике научных трудов представлены статьи по вопросам организации учебно-воспитательного процесса в высшей школе, подготовки будущего учителя и истории педагогической мысли. The collection of scientific papers presents articles on the organization of the educational process in higher education, the preparation of the future teacher and the history of pedagogical thought.
Опис
Ключові слова
педагогіка, психологія, навчально-виховний процес, підготовка майбутніх вчителів, збірник наукових праць, педагогика, психология, учебно-воспитательный процесс, сборник научных трудов, pedagogy, psychology, educational process, training future teacher, collection of scientific papers
Цитування
Педагогіка та психологія : зб. наук. пр. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; за заг. ред. І. Ф. Прокопенка, С. Т. Золотухіної. – Харків : ХНПУ, 2017. – Вип. 57. – 296 с.