СУЧАСНІ АСПЕКТИ ЕКОЛОГІЧНОГО ВИХОВАННЯ В ЗАКЛАДАХ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-09-23
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглядаються аспекти роботи з дітьми у позашкільному закладі та співробітництво з еколого-біоетичним центром природничого факультету ХНПУ імені Г.С. Сковороди Автори статті наголошують на важливості екологічного виховання підростаючого покоління на засадах біоетики. Наведено приклад досвіду роботи з організації біоетичних заходів у формі квесту. Виявлено інтерес дітей до інтерактивних форм навчання. The article examines the aspects of working with children in an after-school institution and cooperation with the Ecological and Bioethical Center of the Faculty of Natural Sciences of the KhNPU named after H.S. Frying pans The authors of the article emphasize the importance of ecological education of the younger generation based on bioethical principles. An example of the work experience of organizing bioethical events in the form of a quest is given. Children's interest in interactive forms of learning has been revealed.
Опис
Ключові слова
екологічна освіта, біоетика, квест, позашкільна освіта, environmental education, bioethics, quest, extracurricular education
Цитування
Пінський О. О. Сучасні аспекти екологічного виховання в закладах позашкільної освіти / О. О. Пінський, В. В. Глуховецька, Г. С. Зоря // Природнича наука й освіта: сучасний стан і перспективи розвитку : тези доп. IIІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 22-23 верес. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін.] ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук та ін.]. – Харків : [б. в.], 2022. – С. 170–172.