Роль автентичних мультимедійних матеріалів у розвитку навичок аудіювання (контекст дистанційної освіти у ЗВО)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024-02-22
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
Анотація
У розвідці розглядається роль автентичних мультимедійних матеріалів у розвитку навичок аудіювання (у контексті дистанційної освіти у ЗВО). The paper deals with the role of authentic multimedia materials in the development of listening skills (in the context of distance education in higher education institutions).
Опис
Ключові слова
іноземна мова, методика навчання, мовна освіта, мультимедійні ресурси, автентичні матеріали, аудіювання, Foreign Language, Teaching Method, Language Education, Multimedia Resources, Authentic Materials, Listening
Цитування
Солошенко-Задніпровська Н. К. Роль автентичних мультимедійних матеріалів у розвитку навичок аудіювання (контекст дистанційної освіти у ЗВО) / Н. К. Солошенко-Задніпровська // Мовна освіта фахівця: сучасні виклики та тенденції : матеріали VІ Всеукр. наук.-практ. конф., Харків, 22 лют. 2024 р. – Харків, 2024. – С. 241–246.