Докторські та кандидатські дисертації захищені та отримані ХНПУ імені Г. С. Сковороди: 2020 р.

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Наукова діяльність – діяльність творча, спрямована, перш за все, на отримання нових знань та використання цих знань для розробки нових способів їх застосування. Наукова діяльність є невід’ємною складовою освіти в університетах і починається з наукових досліджень науково-педагогічних працівників. Наукові дослідження здійснюються в межах науково-дослідницької діяльності. Під цим поняттям розуміють цілеспрямоване пізнання, основними формами якого є кандидатські або докторські дисертації. Головне призначення цього покажчика – полегщити пошук та допомогти викладачам вищих навчальних закладів ознайомитися з кандидатськими та докторськими дисертаціями, які надійшли до фонду бібліотеки ХНПУ імені Г. С. Сковороди у 2020 році. Scientific activity is a creative activity aimed primarily at obtaining new knowledge and using this knowledge to develop new ways of their application. Scientific activity is an integral part of education in universities and begins with scientific research of scientific and pedagogical employees. Scientific research is carried out within the framework of research activities. This concept is understood as purposeful cognition, the main forms of which are candidate or doctoral dissertations. The main purpose of this index is to facilitate the search and help teachers of higher educational institutions to get acquainted with the candidate and doctoral dissertations that have been received to the library collection of H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University in 2020.
Опис
Ключові слова
бібліографічний покажчик, докторські дисертації, кандидатські дисертації, bibliographic index, doctoral dissertations, candidate dissertations
Цитування
Докторські та кандидатські дисертації захищені та отрімані ХНПУ імені Г. С. Сковороди: 2020 р. [Електронне видання] : наук.-допом. покажч. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Наук. б-ка ; [уклад. Т. І. Неудачина ; відп. за вип. О. Г. Коробкіна]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2021. – 12 с.