До питання впливу електромагнітного випромінювання.

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-12-30
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Електромагнітні поля - це особлива форма існування матерії, що характеризується сукупністю електричних і магнітних властивостей. Основними параметрами, що характеризують електромагнітне поле (ЕМП), є: частота, довжина хвилі і швидкість розповсюдження Электромагнитные поля - это особая форма существования материи, характеризующаяся совокупностью электрических и магнитных свойств. Основными параметрами, характеризующими электромагнитное поле (ЭМП), являются: частота, длина волны и скорость распространения. Electromagnetic fields are a special form of existence of matter, characterized by a combination of electrical and magnetic properties. The main parameters that characterize the electromagnetic field (EMF) are: frequency, wavelength and speed of propagation
Опис
Ключові слова
електромагнітні поля, випромінювання, электромагнитные поля, излучение, еlectromagnetic fields, radiation
Цитування
Коц В. П. До питання впливу електромагнітного випромінювання / В. П. Коц, О. Р. Майорова С. М. Коц // Світовий розвиток науки та техніки : зб. наук. матеріалів LVІІІ Міжнар. наук.-практ. iнтернет-конф., Тернопіль, 30 груд. 2020 р. – Тернопіль. – 2020. – С.126–129..